Anons ve Seslendirme Sistemleri | Elektro-X Fiber Optik ve Network Çözümleri

Anons ve Seslendirme Sistemleri

Anons ve Seslendirme Sistemleri | Elektro-x Fiber Çözümler ve Network Çözümleri

Seslendirme ve Anons Sistemlerinde yayının yapılabilmesi için öncelikle yayının yapılacağı yerlerin özelliği ve büyüklüğü tespit edilir. Bu tespitten sonra ihtiyaca en uygun ses sistemleri belirlenir ve montajı yapılır. Seslendirme, anons ve müzik yayınının istenilen alanlarda duyulmasını sağlayan hoparlörler, elektrik direklerine, bina dış cephelerine ya da iç duvara monte edilir. Ses ve müzik yayınını iletmek üzere uygun ses amplifikatörleri kurulur. Hoparlörler ile amplifikatörlerin birbirleri ile bağlantısı kablolu veya kablosuz olabilir.

Seslendirme ve anons sistemlerinde önemli olan ses kalitesinin bozulmadan taşınarak, dinleyiciye iletilmesidir. Müşteri memnuniyeti ancak ürün ve hizmet kalitesi ile sağlanabilmektedir. Çalışılan projelerde, müşteri talepleri doğrultusunda sistem bölgelere ayrılarak, farklı bölgelere farklı müzik yayını yapılabilmektedir. Ayrıca acil durumlarda sistem, otomatik olarak acil anons durumuna geçerek, kayıtlı ses mesajını yayınlayabilmektedir. Ses kontrol üniteleri (amfilikatör) ile ses yükseltme, dağıtma, müzik yayını (tercihli) ve mikrofon özelliği ile anons işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar programı ile entegre edilebilen seslendirme ve anons sistemleri, otomatik yayınları belirli zamanlama özellikleri ile seslendirebilir. Bu şekilde topluluğa belli aralıklarla anonsları otomatik olarak geçebilirsiniz. Seslendirme sistemi, yangın alarm sistemi ile entegre olarak çalışabilir. Acil bir durumda otomatik olarak devreye girebilir. Bu da yangın büyümeden mekanı terk etmemiz için bize zaman kazandırır.