Fiber Optik Switch | Elektro-X Fiber Optik ve Network Çözümleri

Fiber Optik Switch

Fiber Optik Switch-Elektro-x Fiber Optik ve network çözümleri Bir fiber optik anahtar, farklı sektörlerde farklı uygulamalarda kullanılan bir iletişim kontrol cihazıdır, ancak çoğunlukla optik fiber ağları için bilinir. Bilgisayar ağları ve iletişimde, bir fiber optik anahtar, fiberler arasına yerleştirilmiş olan herhangi bir devre anahtarlama ekipmanı parçasını; bu nedenle, sadece fiber optik ağda kullanılan bir ağ anahtarına değil, ışık sinyallerinin bir seçici anahtar gibi bir yolu veya diğerini takip etmesini sağlamak için hatlar arasına bağlanmış küçük bir cihaza da atıfta bulunur.

Bilgisayar ağlarında, veri iletimlerini göndermek ve almak ve her bir veri paketinin nereye gitmesi gerektiğine karar vermenin yanı sıra, genel bir ağ anahtarı gibi, aynı zamanda bir fiber optik anahtar kullanılır. Avantaj, bir optik fiber ağ için mevcut olan hız ve bant genişliğinde yatmaktadır. Işık sinyalleri elektromanyetik dalgaların parazitinden etkilenmediği için güvenilirlik de artar, bu nedenle gürültü, fiber optik teknolojisi ile ilgili bir sorun değildir. Diğer fiber optik anahtar türleri, geleneksel bakır teller yerine sinyalleri iletmek için fiber optik kablolar kullanan bir ışık anahtarında olduğu gibi kelimenin tam anlamıyla anahtarlardır. Bunun nedeni, bazı ortamların aşındırıcı olması veya geleneksel bakır veya herhangi bir metal kablolamanın sinyalleri iletmek için uygun olmaması için çok fazla elektromanyetik girişime sahip olmasıdır.

Neden Fiber Optik Anahtar Kullanıyoruz?

Bir fiber optik anahtar, fiber optik kablolar ve optik modüller yoluyla sinyal ve veri aktarma aracıdır. Bakır kablolarla karşılaştırıldığında, veri aktarım hızı daha hızlı ve daha verimlidir. Günümüzde, fiber optik anahtarlar günlük hayatımıza ve veri merkezimize yaygın şekilde uygulanmaktadır. Bazı son derece ince cam borular, telefonlara, bilgisayar ağlarına, televizyonlara ve diğer sistemlere sinyal göndermek için kullanılır. Diğer birçok icatta olduğu gibi, fiber optik ile ilgili hem avantajlar hem de dezavantajlar vardır. Bu makale temel olarak fiber optik anahtarın avantajları ve dezavantajları perspektifinden fiber optik anahtar kullanmanın nedenleri hakkında bir açıklama yapacaktır.

Avantajları

Fiber optik kullanım, servis sunumunu geliştirmek için çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Telefon sistemleri, mekanik sistemler, aydınlatma, televizyon ve bilgisayar ağları, fiber optik gelişmelerden yararlanmıştır. Gelişmiş sistem performansı, genel hizmet sunumunun yanı sıra verimli ve geliştirilmiş iletişim için hayati bir faktördür. Tıkanıklık ve kalabalık ağlar artık fiber optik anahtarın icadıyla geçmişte kaldı. Sinyaller, hepsi bir kerede değil, meydana geldiklerinde iletilir.

Fiber-optik çok yönlüdür, özellikle telekomünikasyon endüstrisi olan yaşamın hemen her yürüyüşüne girmiştir. Telefon sistemleri, mekanik sistemler, aydınlatma, televizyon ve bilgisayar ağları, fiber optik gelişmelerden yararlanmıştır. Fiber optik anahtar sayesinde, servis sunumunun etkinliği büyük ölçüde arttırılmıştır. Fiber optik anahtarın icadı ile ağ tıkanıklığı artık bir problem değildir. Tüm sinyaller ve veriler neredeyse aynı anda iletilebilir ve alınabilir. Ayrıca, verici sinyallerin sayısı artık sınırlı değildir.

Fiber optik kablo, sinyalleri iletmek için kullanılır; bunlar bakır kablolama ile iletilenden daha net ve güçlü olabilir. Sinyaller daha organize bir sinyal dağıtım sistemi yaratmaya büyük önem verdi. Fiber optik kurulumlar sayesinde, sinyal aşırı yüklenmesinden dolayı sistemlerin çökmesi veya durması ortadan kalkar.

Sinyal iletim sistemlerine ek olarak, fiber-optik ayrıca elektriksel gürültü, radyo frekansı, elektromanyetik girişim veya alarm sistemleri gibi diğer sistemlerle de ilgilidir. Hava dalgalarında meydana gelen bozulmalar, sinyal iletimini etkilemez. Daha verimli olmasının yanı sıra, fiber anahtar önceden kullanılan bakır anahtardan da daha hızlıdır. Bu, İnternet bant genişliğini olumlu şekilde artırdı. Artan bant genişliği ve kapasite, daha etkili veri işleme ve aktarımı teşvik eder. Sinyal güvenliği, fiber kablolama ile elektriksel ara yüzlerden çok daha yüksektir.

Dezavantajları

Her yeni buluşun kusurları vardır, fiber optik anahtar da değişir. Göreceli olarak konuşursak, fiber optik gelişmekte olan bir teknolojidir ve hala gitmek için uzun bir yol var. Fiber kablo tesisatı kurmak için gereken uzmanlık ve kaynaklar henüz geniş çapta yayılmamıştır. Bu şekilde, fiber kablolama gerçekten çok maliyetlidir. Karmaşık bir projedir, çünkü çok çeşitli özel bilgi, araç ve karmaşık süreçleri kapsar. Fiber optik anahtarın ağ bağlantısı yapmak kolay olduğu anlaşılıyor, ancak kurulumu çok kolay değil. Kurulum, iletişimin gelişmiş olmasına rağmen hem zaman hem de emek yoğun bir girişimdir. Önkoşul koşullar, kurulumun zorluklarına katkıda bulunur. Bir fiber optik kablo ve anahtarların takılmasından önce, ortam kontrol edilmeli ve kirlilik ve tozdan arındırılmalıdır. Sıcaklıklar 113 derece Fahrenheit'i geçmemeli ve alan iyi havalandırılmalıdır. Çok dikkatli kullanım gerektiren hassas bir işlemdir.