Zayıf Akım Yapısal Kablolama | Elektro-X Fiber Optik ve Network Çözümleri

Zayıf Akım Yapısal Kablolama

Zayıf Akım Yapısal Kablolama | Elektro-x Fiber Çözümler ve Network Çözümleri

Sistem verimliliği ve güvenlik için en belirleyici unsur altyapı projeleridir. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesinde yeni projelendirme ve kurulum çalışmalarında en uygun çözümleri müşterilerimize sunuyoruz. En doğru ve verimli bir şekilde kurulan kablolama alt yapısının sürekliliğini sağlamak için bakım sözleşmeleri, periyodik testler, yönetilebilir ürünler ile destek istediğiniz noktada ihtiyaca yönelik çözümler sunuyoruz.

Zayıf Akım Yapısal Kablolama faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Data sonlandırma
  • Etiketleme ( Marker )
  • Kablo test ve ölçümleri
  • Genel sistem ekipmanları