Fiber Optik OTDR | Elektro-X Fiber Optik ve Network Çözümleri

Fiber Optik OTDR

Fiber Optik OTDR-Elektro-x Fiber Optik ve network çözümleri Ağınızın sağlığı, ağ altyapınızın kalitesine bağlıdır. Bu kalite müteahhit veya sistem entegratörleri tarafından fiber kablolama altyapısının uygun şekilde kurulduğuna dair tam sertifikasyon ile başlar. Güvenilir bir fiber tesisini korumak, işle ilgili kritik uygulamalarınızı korumak için de önemlidir. Bir ağ yöneticisi olarak, kablo yatırımı yatırımınızdan en iyi performansı nasıl alacağınızı ve bu sorunların ortaya çıktıklarında hızlı bir şekilde nasıl çözüleceğini anlamak önemlidir.

İki Yönlü Test

Tier 2 (OTDR) testi için fiber bağlantıların iki yönlü testi yalnızca endüstri standartları ve çoğu üretici garantisi için gerekli değildir, aynı zamanda bir link için gerçek toplam kaybı bilmenin tek yolu budur. Bunun nedeni, fiber bağlantıların ve eklerin kaybının ve ayrıca genel bağlantı kaybının ölçülmesinin test yönüne bağlı olmasıdır. Bir elyaf linkini bir yönde test etmek, aynı fiber linkini ters yönde test etmekten farklı sonuçlar verebilir.

Her iki uçtan da yapılan testlerde önemli zaman ve maliyet nedeniyle, teknisyenler genellikle bir ucundan diğer ucuna geçmeden önce tüm bağlantıları test ederek mümkün olduğunca fazla zaman kazanmaya çalışırlar. Ne yazık ki bu yöntem çalışmıyor. Bir fiber bağlantısını her iki yönde de doğru bir şekilde test etmek için, başlatma ve kuyruk kablolarının her iki test sırasında başlangıç ölçüm pozisyonlarında (hatta standartlar olsa bile) kalması gerekir. Ancak, tüm bağlantıları bir uçtan diğerine geçmeden önce test ederseniz bu mümkün değildir.

OTDR Nasıl Çalışır?

Doğrudan fiber optik kablo tesisinin kaybını ölçen kaynaklar ve güç sayaçlarının aksine, OTDR dolaylı olarak çalışır. Kaynak ve sayaç, fiber optik iletim bağlantısının vericisini ve alıcısını çoğaltır, böylece ölçüm gerçek sistem kaybıyla iyi ilişkilendirilir. Bununla birlikte, OTDR, kaybı dolaylı olarak ölçmek için eşsiz bir optik fiber fenomeni kullanır.

Optik fiber kaybındaki en büyük faktör saçılmadır. Fiberde, ışık, burada gösterildiği gibi kaynağa geri saçılanlar da dahil olmak üzere her yöne dağılır. OTDR, konektörlerden veya bölünmüş fiber uçlarından yansıyan ışıkla birlikte ölçüm yapmak için bu "geri saçılan ışığı" kullanır.

OTDR, elyaftan aşağı bir ışık atışı gönderen yüksek güçlü bir lazer vericiden oluşur. Geri saçılan ışık ve yansıyan ışık, fiber üzerinden OTDR'ye geri döner ve OTDR ön ucundaki bir kuplörden geçen hassas bir alıcıya yönlendirilir. Her ölçüm için, OTDR çok yüksek bir güç darbesi gönderir ve zamanla geri gelen ışığı ölçer. Zamanın herhangi bir noktasında, OTDR’nin gördüğü ışık fiberin bir bölgesinden geçen nabızdan yayılan ışıktır. OTDR pulsunun, fiber ile birlikte hareket ederken, kendisiyle OTDR arasındaki tüm fiberleri test eden saçılma tarafından yaratılan “sanal bir kaynak” olduğunu düşünün. Elyafın çekirdeğindeki camın kırılma indisinden elyaftan aşağıya doğru ilerledikçe nabzın hızını kalibre etmek mümkün olduğundan, OTDR, geri saçılan ışıkta gördüklerini fiberde gerçek bir yer ile ilişkilendirebilir. Böylece fiberin herhangi bir noktasında uzunluğu boyunca geri saçılan ışık miktarının bir gösterimini yaratabilir.

Bazı hesaplamalar var. Işığın sönmesi ve geri gelmesi gerektiğini unutmayın, bu yüzden süreyi yarıya indirerek, zaman hesaplamalarını hesaba katmanız gerekir. Kişi kaybı da yarıya indirmelidir, çünkü ışık kaybı her iki yönde de görülür. Güç kaybı bir logaritmik fonksiyondur, bu yüzden güç ölçülür ve dB olarak gösterilir.

OTDR’ye geri saçılan ışık miktarı, fiberin geri saçılması, OTDR test darbesinin tepe gücü ve gönderilen darbenin uzunluğu ile orantılıdır. İyi ölçümler elde etmek için daha fazla geriye saçılan ışığa ihtiyacınız varsa, darbe tepe gücünü veya darbe genişliğini artırabilir veya daha fazla darbe gönderebilir ve geri gönderilen sinyalleri ortalayabilirsiniz. Üçü de bazı seçimlerin kullanıcı kontrolü ile birçok OTDR’de kullanılır. OTDR’ler her zaman bir fırlatma kablosuyla kullanılır ve bir alıcı kablo kullanabilir. Bazen “darbe bastırıcı” olarak da adlandırılan fırlatma kablosu, OTDR’nin, test darbesinin fibere gönderilmesinden sonra oturmasını sağlar ve kaybını belirlemek için test edilen kablodaki ilk bağlayıcı için bir referans bağlayıcı sağlar. Ayrıca test edilen kablonun ucundaki konektörün ölçümlerini sağlamak için uzak uçtan bir alıcı kablo kullanılabilir.