Fiber Optikin Dezavantajları | Elektro-X Fiber Optik ve Network Çözümleri

Fiber Optikin Dezavantajları

Fiber Optikin Dezavantajları-Elektro-x Fiber Optik ve network çözümleri Fiber optik iletimi çok kolaylık sağlasa da dezavantajları da göz ardı edilemez. Bunlar:

Kırılganlık: Genellikle optik fiber kablolar, elektrik tellerinden daha kırılgan olan camdan yapılmıştır. Ek olarak, cam, hidrojen gazı (su altı kablolarındaki bir sorun) dahil çeşitli kimyasallardan etkilenebilir, bu da toprak altında kullanıldığında daha fazla özen göstermelerini sağlar.

Takılması Zordur: Fiber optik kabloyu birleştirmek kolay değildir. Ve eğer onları çok fazla bükerseniz kırılırlar ve fiber kablo kurulum veya inşaat faaliyetleri sırasında kesilme veya hasar görmeye karşı oldukça hassastır. Bütün bunlar kurulumu zorlaştırır.

Zayıflama ve Dispersiyon: aktarım mesafesi uzadıkça, ışık eklenecek ve dağıtılacak ve EDFA gibi ekstra optik bileşenlerin eklenmesini gerektirecektir.

Bakır Kablo Maliyetinden Daha Yüksek Maliyet: fiber optik kurulum maliyetlerinin yılda %60 oranında düşmesine rağmen, fiber optik kabloların döşenmesi hala bakır kablolardan nispeten yüksektir çünkü bakır kablo montajı, fiber kablolar gibi daha fazla özen gerektirmez.

Özel Ekipman Sıkça Gerekli: Fiber optik iletim kalitesini sağlamak için bazı özel ekipmanlara ihtiyaç vardır.

Sınırlı Uygulama: Fiber optik kablo yalnızca zeminde kullanılabilir ve zeminden ayrılamaz veya mobil iletişim ile çalışamaz.

Düşük Güç: Işık yayan kaynaklar düşük güçle sınırlıdır. Güç kaynağını iyileştirmek için yüksek güç vericileri mevcut olsa da ekstra maliyet getirecektir.

Kırılganlık: Optik fiber, kırılgandır ve bakır tellere kıyasla hasara karşı daha savunmasızdır. Fiber optik kabloları bükmemek daha iyi olur.

Fiber optik iletim, veri iletimi için yaygın olarak kullanılır ve etkinliği ve yüksek iletim kapasitesi nedeniyle metal tellerin yerine giderek daha fazla kullanılmaktadır. Fiber optik kabloların geleneksel bakır bükümlü çift ya da koaksiyel kablonun yerini aldığını gördük. Yüksek bant genişliği ve hızlı hızlı kullanım ve talep olarak, fiber optik iletimin daha fazla fırsat getireceği ve gelecekteki talepleri karşılamak için sürekli araştırılıp genişletileceği konusunda hiçbir şüphe yoktur.

Fiber Optik Avantajları Nelerdir?

Daha Fazla Bant Genişliği ve Daha Hızlı Hız: Fiber Optik Kablo, son derece yüksek bant genişliği ve hızını destekler. Optik fiber kablo birimi başına aktarılabilecek bilgi miktarı en önemli avantajıdır.

Ucuz: Fiber Optik kablosunun birkaç mil uzunluğu eşdeğer bakır tel uzunluğundan daha ucuz hale getirilebilir. Çok sayıda satıcı pazar payı için rekabet etmeye başladıkça, optik kablo fiyatının düşeceği kesin.

Daha İnce ve Hafif Ağırlıklı: Fiber Optik daha incedir ve bakır telden daha küçük çaplara çekilebilir. Bunlar, alanın önemli olduğu yerlere daha iyi uyum sağlayan, benzer bir bakır tel kabloya göre daha küçük ve hafiftirler.

Daha Yüksek Taşıma Kapasitesi: Fiber Optikler bakır tellerden çok daha ince olduğundan, verilen çaplı bir kabloya daha fazla fiber birleştirilebilir. Bu, daha fazla telefon hattının kablo üzerinden kablo TV kutunuza gelmesi için aynı kablo üzerinden veya daha fazla kanaldan geçmesini sağlar.

Daha Az Sinyal Bozulması: Optik fiberdeki sinyal kaybı bakır teldekinden daha azdır.

Işık sinyalleri: Bakır tellerde iletilen elektrik sinyallerinden farklı olarak, bir fiberden gelen ışık sinyalleri aynı fiber kablodaki diğer fiberlerin sinyalleriyle karışmaz. Bu, daha net telefon görüşmeleri veya TV alımı anlamına gelir.

Uzun Ömür: Optik lifler genellikle 100 yıldan daha uzun bir ömre sahiptir.

Mesafe: Verici ile alıcı arasındaki mesafe kısa tutulmalı ya da sinyali arttırmak için tekrarlayıcılara ihtiyaç duyulmalıdır.